Team Manager - holdleder

Hos Ringsted RATS Basketball har vi for nyligt indført et nyt koncept, der hedder ”Team Manager”, som på godt dansk er en holdleder.

Posten som Team Manager besættes af en forælder, som har tid, lyst og mulighed for lægge lidt ekstra kræfter i klubben.

At være holdleder kan i praksis have flere formål. Tanken bag var oprindeligt, at der var behov for en ekstra person i hallen til at holde opsyn og hjælpe til hvis spillere blev skadet. Heraf har posten udviklet sig yderligere, så opgaverne er således:

*   At holde ro og orden på sidelinjen, mens træningerne er i gang.

*   At berolige og hjælpe spillerne på sidelinjen i tilfælde af skader – dvs. hyggesnak med spillerne og hjælp med en ispose.  

*   At arrangere og evt. deltage ved træningskampe (såfremt holdet ikke er tilmeldt turnering) – det sker over mailkorrespondance.

*   At arrangere og deltage ved sociale aktiviteter for holdet.

*   Evt. fungere som talsperson for spillerne og forældrene, mm.

Vigtigt er det at understrege, at man som Team Manager på ingen måde står alene.

Der er en Team Manager på hvert hold, som altid vil kunne finde hjælp via holdets Head Coach, Ass. Coach eller sågar resten af klubstaben. Hjælp vil altid kunne findes. Almindeligt er det dog at planer bliver lagt og afviklet sammen uanset, hvilken rolle man har for holdet man er tilknyttet.

Posten som Team Manager besættes en sæson ad gangen med mulighed for forlængelse. Er der flere interesserede, så er der principielt set ikke noget i vejen for, at forældre deles om opgaverne… men der vil altid kun være 1 Team Manager.

Posten foregår på frivillig basis, men der er mange fordele ved at have en forælder på denne post.

Det kunne bl.a. være (1) at klubben får ekstra hjælp, som med garanti vil være utrolig værdsat fra alt og alle, (2) at man som forælder får muligheden for at gøre en forskel for klubben ud fra et forælder-perspektiv og (3) at man som Team Manager får ekstraordinære oplevelser med børnene, forældrene, klubstaben og evt. andre relevante personer inden for sporten.

Slutvis, så er Team Manageren en afgørende brik ift. at skabe bedste stemning på holdet. Derfor anses vedkommende i høj grad for at være en stor og integreret del af holdet